2015-06-12 06:45

Ny satsning för att motverka matchfixing


Foto: Per Wiklund

För att ytterligare motverka matchfixing har nu Riksidrottsförbundet lanserat en webbutbildning i ämnet.
– Det här är viktigt även för Svensk Innebandy, säger förbundsjuristen Linda Noppa. 

Matchfixing är ett reellt problem i Sverige, och nu tar Riksidrottsförbundet ett steg till mot att försöka motverka det. På www.minmatch.se finns nu en webbutbildning tillgänglig, som består av bland annat informationsfilmer och fördjupningsfilmer som visar exempel på hur matchfixing kan gå till.

– Det här är viktigt även för Svensk Innebandy, som av alla indikationer att döma hittills varit förskonade från den här företeelsen. Matchfixning är ett problem för hela idrottsrörelsen när våra grundvärderingar om integritet, rent spel och respekt för andra hotas att undermineras, säger Svensk Innebandys förbundsjurist Linda Noppa.

Syftet med utbildningen är att få alla inom idrotten att känna igen tecken, lära sig att säga nej och att rapportera det man vet.

– Vi behöver alla få mer kunskap om den här för idrotten så avgörande frågan så jag uppmanar alla att ta del av de filmer som finns att tillgå på RF:s portal. Det här materialet är ett viktigt verktyg för var och en av oss eftersom det på ett lättillgängligt sätt kan att öka var och ens kunskap om hur uppgjorda matcher planeras och organiseras. Materialet kan också tjäna som underlag för en diskussion om rent spel, en ständigt aktuell fråga för oss i idrottsrörelsen, säger Linda Noppa.

Webbutbildningen finns här.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>