2015-06-05 08:35

Det här blir Erikssons uppdrag i RF:s styrelse


Tomas Eriksson ingår numera i Riksidrottsförbundets styrelse. Foto: Calle Ström

I söndags blev innebandyprofilen Tomas Eriksson invald i Riksidrottsstyrelsen och SISU Förbundsstyrelsen. Nu berättar han om stoltheten, uppdraget och framtiden inom Folksporten.

Tomas Eriksson, som tidigare har varit ordförande för Svensk Innebandy och numera är president i Internationella Innebandyförbundet, var på plats – för att ta en plats – på Riksidrottsmötet i Helsingborg den gånga helgen.

Eriksson var nominerad till att ta plats i Riksidrottsstyrelsen (RS) och SISU Förbundsstyrelsen (FS) och blev också invald som ledamot på fyra år.
– Jag är stolt över att ha blivit invald, och hade inte förväntat mig att inga andra kandidater skulle finnas på min post. Så jag är positivt överraskad. Men jag har känt att ju längre tiden gått så har mitt stöd ökat, säger han.

Eriksson tar nu plats i både Riksidrottsförbundets (RF) och SISU:s styrelser då en så kallad personunion gjort att samma personer sitter i både styrelserna. Till de 10 platserna var 32 personer nominerade.

Valberedningen har också uppmärksammat och tagit fasta på Erikssons kompetens inom områdena internationella frågor, ekonomi och organisation. Därför kommer han med största sannolikhet jobba med det i styrelsen. Men han vill också fortsätta med de punkter som han själv framhöll när han kandiderade till platsen som ordförande i RF.

– Det som var mitt valmanifest är det fortsatt, varför jag kommer att aktivt och hårt jobba för ökad jämställdhet, integration, delaktighet och modernisering av svensk idrott.

Kommer din roll inom innebandyn förändras i och med styrelsearbetet?
– Egentligen inte, eftersom ju en ledamotsplats i RF och SISU inte innebär lika många uppdrag. Om jag nu inte utnämns till vice ordförande, då jag i så fall ingår i RF:s presidium, så kommer jag fortsatt var president i Internationella Innebandyförunder och antagligen ha kvar mitt uppdrag i innebandyns förvaltningsråd. Men allt det här får klarna under resans gång beroende på hur allt landar i RF och SISU.

Hela styrelsen går att se här.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>