2015-06-12 13:35

B-licensspelare i seniorserier


Foto: Calle Ström


Tävlingskongressen beslutade i december 2014 att införa begränsningar när det gäller B-licensspelare (15 år) i seniorserier. Så här fungerar det!


Efter beslutet gäller följande:

- Säsongen 2015/16 får en förening endast använda två B-licensspelare i seriespel för seniorlag.

- Säsongen 2016/17 får B-licenspelare inte delta i seriespel för seniorlag.

Michael Leimer, tävlingskonsulent för Svensk Innebandy, svarar på frågor angående detta:

Varför införs denna bestämmelse?
- Tävlingskongressen ansåg att det ligger i linje med vad innebandyn vill stå för. Det handlar dels om en anpassning av tävlingsformerna utefter vad Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) avser, dels vad innebandyn generellt sett vill stå för. Motionen från Göteborgs IBF lades fram för att skydda unga tjejer och killar från att introduceras alltför tidigt till seniorspel. Svensk Innebandy hoppas att det här ska ge en starkare junior/ungdomsinnebandy och att fler av våra ungdomsspelare fortsätter att spela i vuxen ålder.

Vilka spelare gäller det kommande säsong?
- Säsongen 2015/16 är det spelare som är födda 2000 och senare som är B-licensspelare.

Från vilket datum gäller det?
- Från och med den 1 juli 2015.

Får spelare som är 15 år eller yngre delta i juniorlag?

- Ja, B-licensspelare får spela i juniorlag.

Finns det möjlighet att få dispens för att spela i seniorlag?
- I förbundsserierna säsongen 2015/16 så får två B-licensspelare delta per lag/match. Ingen ytterligare möjlighet till dispens finns i dessa serier. 2016/17 kommer det inte att finnas något dispensförfarande i förbundsserierna.

- Distrikten har möjlighet att bevilja dispenser i sina serier enligt de lokala förutsättningarna.
Det ska då främst vara på grund av att föreningen har svårt att få ihop lag i annan klass.

Utdrag ur de nya tävlingsbestämmelserna:
Kap 3 §9 c.       B-licenser i seniorserier
Förening får använda två (2) B-licensierade spelare i seriespel för seniorlag.
Säsongen 2016-17 får förening inte använda B-licensierade spelare i seriespel för seniorlag.
Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.

Det här var den fjärde och sista delen i en artikelserie på
www.innebandy.se om förändringar och nyheter för ungdoms- och juniorinnebandyn 2015/16. Den 21 maj avhandlades ”Kombinerade lag”, den 28 maj kom information om skyddsglasögon och den 4 juni berättade vi om dubbla licenser.


Författare: Sebastian Nurmi

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>