2013-06-17 09:41

Förbundsmötet genomfördes i gemensam anda

Under söndagen genomfördes Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte i Solna - här följer en kort resumé.


Foto: Per Wiklund.

Förbundsmötet föregicks av ett möte för SDF:en där man diskuterade förslaget till en inriktning om vägen till det optimala arbetssättet för Svensk Innebandy. Inriktningen går under namnet ”Mer till fler med gemensam kraft”. Förbundsmötet beslutade under eftermiddagen att anta den nya inriktningen.

Tf förbundsordförande Tomas Engholm hälsade alla välkomna och efter inledande formalia lämnades mötesordförandeklubban över till Per Darnell som är ledamot i Svenska Fotbollförbundets styrelse, tillika ordförande i Svensk Damfotboll. Per ledde förhandlingarna på ett utmärkt sätt.

Tomas Engholm valdes enhälligt till ny förbundsordförande i två år. Krister Azelius, som varit adjungerad i styrelsen under 12/13, fyllnadsvaldes på det mandat som Tomas satt på. Martin Wolmhed omvaldes för en ny period, likaså Maria Åhgren.

Ny in i styrelsen kom Jan Lundin från Vaxholm. Han kommer att presenteras mer i en nyhet här på innebandy.se.Jan Lundin, nytt ansikte i förbundsstyrelsen. Foto: Per Wiklund.


Stefan Johansson lämnade styrelsen och avtackades.

Valberedningen bytte ut en ledamot. Avgående ordförande i Stockholms IBF, Niclas Westén, valdes in och Arne Nordesjö fick lämna.

Styrelsens förslag om att välja en revisionsbyrå istället för revisorer anammades. Till revisonsbolag valdes Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.


Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>