2010-07-26 12:03

Protokoll från senaste styrelsemötet

Nu har vi publicerat protokollet från Förbundsstyrelsens första möte under verksamhetsåret 2010/11.

Under detta första möte konstituerade sig Förbundsstyrelsen för det kommande verksamhetsåret.

Protokollet finns att ta del av i PDF-format genom att klicka här.

Det finns också i  Dokumentbanken, under katalogen Protokoll.