2010-07-26 12:03

Protokoll från senaste styrelsemötet

Nu har vi publicerat protokollet från Förbundsstyrelsens första möte under verksamhetsåret 2010/11.

Under detta första möte konstituerade sig Förbundsstyrelsen för det kommande verksamhetsåret.

Protokollet finns att ta del av i PDF-format genom att klicka här.

Det finns också i  Dokumentbanken, under katalogen Protokoll.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>