2010-07-14 13:28

Innebandyns forum för tävlingsfrågor

SIBF inbjuder SDF och föreningar som tillhör av SIBF administrerade serier till Tävlingskongress 28 november 2010 i Stockholm.

Tävlingskongressens syfte är behandla tävlings- och regelfrågor. Kongressen ska fastställa tävlingsbestämmelserna för kommande säsonger.
 


Foto: Bildbyrån.
 
 
– I detta forum har man möjlighet att påverka och föreslå ändringar kring bestämmelser man idag inte anser är anpassade till dagens innebandy-Sverige, berättar Jane Stenius, tävlingskonsulent på Svenska Innebandyförbundet.

– Förbundsstyrelsen kommer till exempel att lägga fram förslag på ändring av kap 10 RIG, på grund av den nya gymnasiereformen. Förbundsstyrelsen kommer även att titta på förslag gällande vissa lättnader för barn att göra övergångar.

Förslag till ärende/motion att behandla på Tävlingskongressen ska vara SIBF tillhanda senast 90 dagar före Tävlingskongressen.

– Vad som beslutas på Tävlingskongressen kommer att prägla innebandyns tävlingsverksamhet för de nästföljande två säsongerna. Därför är det extra viktigt att föreningar och distriktsförbund gör sina röster hörda. Här har man en utmärkt möjlighet att, genom konkreta förslag, påverka den tävlingsverksamhet som vi alla tycker så mycket om, säger Jane Stenius.


Kallelse och mer information


Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>