2010-07-17 20:33

Fysiologiska riktlinjer för innebandyn

Här presenterar vi de fysiologiska riktlinjerna för innebandyspelare som nu är färdigställda.
 
Riktlinjerna är framtagna utifrån resultaten på de fystester som har genomförts på innebandyns elit- och landslag under ett antal säsonger.

Det innebär att riktlinjerna speglar hur de fysiska kraven på elitnivå är just nu. Riktlinjerna bör därför endast användas mot junior- och seniorspelare.
 
  

Nu har innebandyns fysiologiska riktlinjer presenterats. Foto: Bildbyrån.
 
  
– Riktlinjerna ska användas som ett hjälpmedel i träningsplaneringen, det vill säga vad som ska prioriteras i träningen. Eftersom innebandy är en väldigt komplex idrott så handlar det om att bli bra på mycket, vilket kanske innebär att jag inte kan bli bäst på alla delar. Då måste jag prioritera i min träning för att nå riktlinjerna för de olika fysiska delkapaciteterna, säger Emil Persson, utvecklingskonsulent på Svenska Innebandyförbundet.

Under hösten kommer detta dokument att kompletteras med ett dokument med testbeskrivningar för de fystester som riktlinjerna avser.


Fysiologiska riktlinjer för innebandyspelare (PDF)
 


Kontaktperson: Emil Persson
Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>