2010-07-06 12:42

A+B+C=Stockholmsalliansen

Svenska Superligans tre Stockholmsklubbar, AIK, Balrog och Caperotäby, har gemensamt fattat beslut om att starta Stockholmalliansen.

Klubbarna har i flera års tid haft en bra dialog mellan varandra, men tiden för starten av Alliansen har nu mognat och det är med stor tillförsikt och optimism klubbarna kliver in i detta samarbete. Det skriver man i ett gemensamt pressmeddelande.
 
 
– Vi har mycket vi kan förbättra gällande Stockholmsinnebandyn. Vi behöver ha en starkare närvaro, förbättra arrangemangen och skapa nya möjligheter till de partner/sponsorer som vill ta ett starkare grepp om innebandyn och Stockholmsregionen, säger Mats Eriksson, Caperiotäby

I den allt hårdare konkurrensen av diverse utbud både vad det gäller kultur och sport, så känner Stockholmsalliansen att innebandyn behöver bli starkare. Stockholmsalliansen känner ett stort ansvar för innebandyn i allmänhet och Stockholmsinnebandyn i synnerhet. 

– Visst finns det en konkurrens mellan oss, både vad det gäller spelare och inte minst vad det gäller klubbarnas sportsliga framgångar, men vi har redan nu känt av en större ödmjukhet och förståelse på de punkterna. Tillsammans är vi så mycket starkare och kan mobilisera de resurser som krävs för att verka i Stockholms hårda klimat, säger Lars Ekholmer, AIK.

– Ja, det känns helt rätt och vi har redan långt framskridna planer på att visa upp vår gemensamma styrka, som jag är övertygad om kommer uppskattas bland våra supportrar och innebandyvänner, avslutar Thony Andersson, Balrog.


Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>