2018-01-25 06:16

Här är statusen för föreningarna inför elitlicensen


Foto: Per Wiklund

Om drygt ett år, 1 maj 2019, träder innebandyns elitlicens i kraft fullt ut. Svensk Innebandy har pratat med Förvaltningsrådets ordförande Tomas Eriksson om den nuvarande statusen för de berörda föreningarna.  

I februari 2014 beslutades det formellt att införa elitlicens för innebandy på nivåerna Svenska Superligan (SSL), Allsvenskan och division 1.
1 maj 2019 ska föreningarna vara dels skuldfria och dels ha ett positivt eget kapital. Uppfylls inte det sker nerflyttning en serie till nästkommande säsong, 2020. 

- Vi har två syften. Dels att alla ska behandlas lika, och ”doping inom ekonomi” ska undvikas, och dels att stötta och bidra till ökad kvalitet och förbättrad ekonomisk bas hos alla 156 förbundsserieföreningar, säger Tomas Eriksson.

Hur ser det då ut i dag på de olika nivåerna?

  • På SSL-nivån uppfyller i dag 8 av 14 föreningar på herrsidan, och 11 av 14 på damsidan, elitlicensen. Positivt här är att flera föreningar på både dam- och herrsidan är väldigt nära att uppfylla elitlicensen.
    - Jag tror mig se att alla på damsidan i SSL är på väldigt god väg uppfylla elitlicensen, och på herrsidan är tendensen liknande. Men det finns tre föreningar som kan få svårt att nå elitlicensen, säger Eriksson.

  • I Allsvenskan är motsvarande resultat i dag att 16 av 24 herrföreningar uppfyller elitlicenskraven, och 20 av 32 damföreningar.
    - På allsvensk nivå har vi sett en bra uppryckning.  Men jag tror att en handfull föreningar kommer få svårt att hinna uppnå elitlicens till 2019, säger Eriksson.

  • Herrarnas division 1 är ännu inte helt färdiganalyserat, men här är, generellt sett, inte den stora utmaningen att ha positivt eget kapital.
    - Här borde snarare steget från division 1 och uppåt i seriesystemet vara att föreningens organisation och krav på ökad omsättning sätter gränser mer än själva elitlicensen i sig gör, säger Eriksson. 

Vad är viktigast i föreningarna att jobba med för att erhålla elitlicens?
- Att prioritera uppbyggnaden av föreningens organisation, att arbeta långsiktigt och att föreningen styrs av föreningens styrelse och inte av rent sportsligt kortsiktiga mål. Det kommer att leda till en stark förening organisatoriskt som kan jobba med att bygga upp en sund och bra ekonomi, säger Eriksson och fortsätter:

- Vi drar vissa generella slutsatser för dem som inte uppfyller elitlicens, och de är att de saknar uppfyllelse av en eller flera punkter. Det kan vara att de har ett negativt eget kapital, otillåtna lån från närstående, otillåtna villkorade kapitaltillskott, förfallna kortfristiga skulder till Skatteverket och/eller närstående (SIBF/SDF/IF) och har felaktiga upprättade årsredovisningar. 

I syfte att ytterligare stötta och utveckla föreningarna, och i tid till 1 maj 2019 hinna uppfylla elitlicensens kriterier, har alla föreningars ordföranden/klubbchefer fått ta del av ett ”Elitlicensbeslut”. Det är ett beslut som i detalj reder ut vad ens förening måste ha åtgärdat till 1 maj.

- Hittills har alla föreningar i SSL och på allsvensk nivå fått det, förutom de som har behövt komplettera handlingarna, säger Eriksson och tillägger:

- De samtal som förs med föreningarna, och främst ordföranden och klubbchefer, ser jag som positiva. Alla är fullt medvetna om elitlicensens krav och vi har en god kunskapsnivå som borgar för att vi kommer ha stor efterlevnad 1 maj 2019.


Kontaktperson: Tomas Eriksson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>