2017-12-30 23:13

Beslut från Juridiska nämnden

Juridiska nämnden har avgjort ärendet avseende Benjamin Löfdahl, Mullsjö AIS.

Anmälan till bestraffning inkom den 27 december till Juridiska nämnden (JN), och JN beslutade därefter att stänga av Löfdahl under utredning. Den anmälda matchhändelsen inträffade i SSL-matchen Mullsjö AIS-Växjö IBK den 26 december 2017, och JN har nu fattat beslut efter att Löfdahl inkommit med sitt yttrande.

Löfdahl bedöms av JN ha gjort sig skyldig till otillbörligt uppträdande och ådöms en avstängning från och med 28 december 2017 till och med 3 januari 2018. Han missar således Mullsjös bortamatch mot Höllviken onsdagen den 3 januari.

Läs beslutet:
Benjamin Löfdahl


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>