2017-12-28 21:13

Beslut från Juridiska nämnden

Benjamin Löfdahl, Mullsjö AIS, och Johan Roos, Växjö IBK, har stängts av under utredning från och med den 28 december 2017.

Anmälningarna till bestraffning inkom den 27 december till Juridiska nämnden. De anmälda matchhändelserna inträffade i SSL-matchen Mullsjö AIS-Växjö IBK den 26 december 2017. De rapporterades till videogranskning varför anmälare är Svenska Innebandyförbundets (SIBF) videogrupp. Avstängningarna omfattar all innebandy.

Läs besluten:
Benjamin Löfdahl

Johan Roos


Författare: Sebastian Nurmi

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>