2007-02-12 22:03

Serieutveckling för herrarnas elitserie

Den gångna helgen var representanter för klubbarna i elitserien samlade för elitkonferens och bland annat diskuterades framtida utveckling av herrarnas elitserie.

Tävlingskongressen, som hålls om en månad, är det högsta beslutande organet inom den svenska innebandyn, när det gäller tävlingsfrågor. Till årets tävlingskongress har Balrog B/S IK motionerat om att utöka antalet lag från 12 till 14 från och med säsongen 2008/09.

Vid elitkonferensen i Göteborg enades klubbarna i herrarnas elitserie om att vid Tävlingskongressen tillstyrka en utvidgning till 14 lag, med tillägget om en snabbare implementeringprocess, redan till säsongen 2007/08.

Tävlingskongressen hålls den 10 mars.


Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>