2007-02-07 13:30

Senaste styrelseprotokollen

Protokollen från SIBF:s två senaste styrelsemöten har nu lagts in i dokumentbanken. Bland annat diskuterade Förbundsstyrelsen vid sitt senaste möte ansökningsproceduren av medarrangörer till dam-VM som spelas i Sverige 2009.

Förbundsstyrelsen (FS) har haft två möten under 2007, ett extra möte den 15 januari samt ett ordinarie möte 2-4 mars.

Det extra mötet hade tillkallats med anledning av situationen på kansliet och handlade enbart om denna fråga.

Från det ordinarie FS-mötet kan man notera följande punkter:

  • När det gäller damernas VM 2009, som kommer att spelas i Sverige, är 31 mars 2007 sista dag för SDF att ansöka om att vara medarrangör. FS beslutar om medarrangör vid nästa ordinarie sammanträde, dock senast 30 juni 2007.
  • En ny marknadschef ska rekryteras till marknadsavdelningen på SIBF:s kansli. Dessutom ska avtal träffas med en extern säljfunktion.
  • Under utvecklingskommitténs rapport kunde mötet vidare konstatera att målvakts-dvd:n har blivit en stor succé.
  • Arbetet med att öka den ömsesidiga förståelsen och graden av delaktighet mellan alla ideella och personal fortgår.
  • Förbundsläkaren Thor Halse är nominerad till IFF:s Medical Committee.

Protokollen finns som PDF-filer i dokumentbanken men kan också öppnas från nedanstående länkar:

Extra möte, 15 januari 2007
Ordinarie möte, 2-4 februari 2007


Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>