2007-12-14 14:52

Innebandyvärlden fortsätter att växa

Vid sitt möte på fredagen valde Internationella Innebandyförbundet in två nya medlemmar. Med Thailand och Argentina har nu innebandyfamiljen utökats till totalt 44 medlemsländer.


Fler och fler länder kan läggas till innebandykartan. Alla rödmarkerade länder är medlemmar i Internationella Innebandyförbundet.


Argentina blir den andra medlemmen från Sydamerika. Brasilien är medlemmar sedan 1999.

I Asien kan ännu ett land läggas till innebandykartan, nämligen Thailand.

– Thailands medlemskap är en naturlig konsekvens av det utvecklingsarbete som har pågått, säger Internationella Innebandyförbundets ordförande Tomas Eriksson.

IFF är tacksamma gentemot AOFC (Asia Oceania Floorball Confederation) som främst genom Malaysia och Singapore har gjort insatser för uppstarten av innebandyn i Thailand.
AOFC har numer ett kansli i Singapore med anställd personal.

– Det är viktigt för utvecklingen i regionen, konstaterar Eriksson.

  

De senaste åren har följande medlemsländer tillkommit inom innebandyn:

2004
Pakistan

2005
Sydkorea, Ukraina, Liechtenstein och Island

2006
Mongoliet och Armenien.

2007
Moldavien, Irland, Israel, Serbien, Thailand och Argentina.

 


Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>