2006-12-14 12:27

Nominera till allFair-priset

31 december är sista dagen att nominera kandidater till allFair-priset. Syftet med priset är att uppmuntra arbetet med rent spel inom idrotten.

Priset delas årligen ut till idrottsutövare, ledare, föräldrar eller supporters som utmärkt sig för sitt föredömliga sätt att agera för rent spel i idrottsliga sammanhang. Bakom priset står föreningen allFair och Svenska Spel.

Priset består av 15.000 kronor som skall användas till aktiviteter som främjar rent spel inom utsedd pristagares förbund och/eller förening.

Nominera kandidater här!


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>